Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2019-2020

Talencombinatie: Nederlands, Duits, Russisch