Volledig programma versie 8

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Op te nemen: 1 module uit de onderstaande lijst.

student neemt de module op die aanleunt bij de vooropleiding

1.1 - Opleidingsonderdelen op te nemen door Bachelors: sociaal werk, in de gezinswetenschappen, in de orthopedagogie, in de pedagogie van het jonge kind, toegepaste psychologie, journalistiek 59

 

1.2 - Opleidingsonderdelen op te nemen door alle andere professionele Bachelors67