Op te nemen: hoogstens 34 studiepunten te selecteren uit de bachelor in de biowetenschappen afhankelijk van de vooropleiding van de student. Na goedkeuring door de faculteit.