Profiel van de opleiding

De Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen is een basisopleiding die aan de student een brede waaier van kennisdisciplines aanbiedt. Het programma bestaat uit 180 studiepunten (SP): 143 SP algemene vakken, 30 SP afstudeerrichtingsvakken (ASR) en 7 SP worden besteed aan Project. De vakken zijn te groeperen onder vier bouwstenen:

 

Het overgrote deel van de bacheloropleiding (eerste twee bouwstenen) beoogt dus het ontwikkelen van fundamentele kennis voor de latere opleiding.

In de bacheloropleiding worden nog geen keuzevakken aangeboden. De voor- en nadelen van keuzevakken in de bacheloropleiding werden ernstig overwogen en er werd beslist om dit gestuurd toe te laten door het kiezen van een afstudeerrichting. De ASR-vakken bieden al enig perspectief op de onderwerpen van actueel wetenschappelijk onderzoek in het domein van de ‘Toegepaste Biologische Wetenschappen’. Er werd dus bewust gekozen voor een brede gemeenschappelijke structuur, die als onderbouw dient voor alle masteropleidingen.