Doelstellingen en eindtermen

Afstudeerrichtingen:

 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de opleiding tot Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen is de studenten te brengen tot een niveau van wetenschappelijke kennis, vaardigheden en inzichten die hen in staat moeten stellen door te stromen naar één van de Masteropleidingen aangeboden door de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of (in mindere mate) naar de arbeidsmarkt. Met andere woorden: de bacheloropleiding dient de fundamenten te leggen waarop elke master, die aansluit op deze bachelor, verder kan bouwen. Hiervoor moeten de studenten vertrouwd gemaakt worden met het vakgebied in zijn volle breedte.

Meer specifiek heeft de bacheloropleiding als doelstellingen:


Eindtermen

De eindtermen verworven na het voltooien van de opleiding Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen zijn:

Kennis en inzicht:


Vaardigheden:


Attitudes: