Profiel van de opleiding
Dit schakelprogramma wordt aangeboden aan de professionele bachelors:

 

Het schakelprogramma bestaat in drie varianten, één per afstudeerrichting: met het oog op de latere instroom in de master psychologie afstudeerrichting klinische psychologie (KLI), afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (BD) of de afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie (TH). Wie het schakelprogramma met succes aflegt, kan rechtstreeks instromen in de corresponderende master.

Aan de studenten die een schakelprogramma van meer dan 66 studiepunten volgen wordt aangeraden dit programma over twee jaar te spreiden door middel van een geïndividualiseerd traject.

Praktische informatie

Zie: http://www.ugent.be/pp/nl/student