Toelatingsvoorwaarden

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
   • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Taalvoorwaarden

Voor de Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management geldt als vereiste taalkennis:
Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.
Engels: geen vereiste taalkennis