Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen:

Vandaag worden social profit- en publieke organisaties als ziekenhuizen, rusthuizen, gemeenten, OCMW‘s, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor algemeen welzijnswerk enz. meer dan ooit genoodzaakt een verdere professionalisering van hun management door te voeren. Het betreft een ontwikkeling die enkel in goede banen kan worden geleid indien de nodige kennis en inzichten worden aangereikt om een efficiënt en effectief management van de organisatie uit te bouwen. We staan garant voor een degelijke, academisch gestoelde opleiding op maat van de social profit- en publieke sector. Daarbij vertrekken we vanuit de expertise van ons docentenkorps maar steunen we ook op de academische inbreng van de Universiteit Gent en op de ervaring van de Economische Raad van Oost-Vlaanderen. Regelmatig worden ook mensen uit het werkveld uitgenodigd om een praktijkgetuigenis te brengen.