Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

Voor de Postgraduaatsopleiding Cultuur- en kunstmanagement geldt als vereiste taalkennis:
Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.
Engels: geen vereiste taalkennis