Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen:

Vanuit het culturele werkveld blijkt een duidelijke behoefte aan bijkomende, praktisch relevante vorming op het vlak van beleid en management. Het postgraduaat cultuur- en kunstmanagement formuleert daarop een antwoord. Opdat de opleiding nauw zou aansluiten bij de praktijk, wordt het culturele werkveld als vertrekpunt genomen. Ervaringen en casestudy's vormen een belangrijk onderdeel in het geheel van de opleiding.