Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen en eindtermen: (info hoger onderwijsregister)

In het algemeen moeten de afgestudeerden van de opleiding handelswetenschappen efficiënt en creatief kunnen functioneren in leidinggevende en/of expertfuncties in bedrijfs- en andere organisaties. Daartoe wordt een academische vorming gecombineerd met het ontwikkelen van door het werkveld vereiste vaardigheden. De studenten moeten kennis maken met de praktische aanpak van materies, problemen of ontwikkelingen die typisch het domein zijn van functies op het niveau van het middenmanagement of hoger.

De bachelor in de handelswetenschappen heeft als doelstelling de voorbereiding op een aansluitende master in het domein van de bedrijfseconomie. Dit betekent niet dat er geen aansluiting kan zijn op de arbeidsmarkt in functie van de competenties, attitudes en kennis die worden nagestreefd.

De eindtermen van de bacheloropleiding zijn de volgende: