Profiel van de opleiding

Inhoud en praktische informatie over de opleiding:

In het eerste bachelorjaar bestuurskunde en publiek management krijgen studenten een stevige basis mee in de politieke wetenschappen, bestuurs- en beleidskunde en een inleiding management. Deze kennis wordt aangevuld met ondersteunende opleidingsonderdelen zoals recht, politieke geschiedenis, menswetenschappen, talen en informatica.

In het tweede bachelorjaar worden deze basisinzichten verder uitgediept aan de hand van een grondige studie in beleidsanalyse, overheidsmanagement, bestuursrecht en publieke economie, waardoor men volledig de wereld van de publieke sector en social profitsector binnendringt. Bij dit alles wisselen praktische werkcolleges, groepswerk en hoorcolleges elkaar af.

In het derde bachelorjaar wordt de nadruk gelegd op training in communicatievaardigheden en wordt de theoretische kennis getoetst tijdens specifieke bestuurskundige- en managementseminaries. Studenten kunnen modules naar eigen inzicht aanvullen met keuzeopleidingsonderdelen. De bachelorstudie wordt afgesloten met een stage in de publieke sector. Eveneens bestaan er diverse mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen: een semester studie of een stage in het buitenland, korte internationale projecten, studiereizen, internationale seminaries, edm. Tenslotte wordt er binnen de opleiding veel belang gehecht aan de integratie van de wetenschappelijke ontwikkelingen en tussen wetenschappelijke disciplines in de kennisoverdracht.