Doelstellingen en eindtermen

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profit sector een dynamisch, transparant, divers en interactief bestuur te garanderen. De studenten krijgen een grondige opleiding in bestuur en beleid, recht, organisatie, economie en management. Deze basiskennis wordt aangevuld met de exploratie van verschillende bestuursniveaus en-actoren, van gemeentebestuur tot het Europees Parlement. In deze opleiding analyseren de studenten actuele beleidsvraagstukken op het vlak van veiligheid, diversiteit, welzijn, ed. en denken ze mee over alternatieve oplossingen. Tijdens de opleiding ontdekt men de publieke sector in zijn breedste vorm: gemeentebesturen, de federale overheid, de Europese overheid, belangengroepen, social profit, sportverenigingen, culturele centra, zorginstellingen, OCMW’s, politieke partijen, etc. 

 

Voor wie?

Voor iedereen die geboeid is door de impact van overheidsorganisaties op het dagelijkse leven. We combineren bestuur, beleid, recht, management, economie en politiek en bieden een interactieve opleiding aan met actuele topics.

 

Zoals alle universitaire opleidingen vereist ook deze opleiding een grote dosis inzicht, werkkracht en gedrevenheid. Naast de klassieke hoorcolleges voor auditoria van vijftig tot enkele honderden studenten, zijn er ook begeleide oefeningen in kleinere groepen, individueel begeleide trajecten op eigen tempo, groepswerken, residentiële simulatieoefeningen, en interactieve leerprocessen op basis van het elektronische leerplatform. Die waaier van onderwijsvormen, samen met de veelzijdigheid van de gedoceerde onderwerpen, is een grote uitdaging om een flexibele en actief ingestelde geest te vormen.