Opleidingsonderdelen op te nemen voor een totaal van minimum 21 studiepunten en maximaal 66 studiepunten uit de Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afhankelijk van de vooropleiding. Na goedkeuring door de faculteit.

 

Voor studenten uit de volgende instroom:

Bachelor in de elektromechanica (alle afstudeerrichtingen), Bachelor in de toegepaste informatica (alle afstudeerrichtingen), Bachelor in het informaticamanagement en de multimedia, Bachelor in het informatiemanagement en de multimedia, Bachelor in de luchtvaart (alle afstudeerrichtingen).