Opleidingsonderdelen op te nemen voor een totaal van minimum 21 studiepunten en maximaal 66 studiepunten uit de Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: chemie, afhankelijk van de vooropleiding. Na goedkeuring door de faculteit.

Voor studenten uit de volgende instroom:

Bachelor in de chemie, afstudeerrichting biochemie, Bachelor in de chemie, afstudeerichting milieuzorg, Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie (alle afstudeerrichtingen).