Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de informatica, met minor elektrotechniek en telecommunicatie
  • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen, met nevenrichting elektrotechniek
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de computerwetenschappen
  • Bachelor in de informatica
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de informatica, met minor beveiliging en parallelle systemen


 5. Rechtstreekse toelating voor het volgen van een brugprogramma (horizontale instroom):
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de industriële wetenschappen: elektronica en ICT: multimedia en informatietechnologie

   • Master in de industriële wetenschappen: elektronica en ICT: ICT

   • Master in de industriële wetenschappen: informatica
  2. opleidingen oude structuur:
   • Industrieel ingenieur in elektronica, optie informatie- en communicatietechnieken
   • Industrieel ingenieur in informatica


Extra info toelatingsvoorwaarden
Studenten met de volgende academische bachelordiploma's kunnen niet meer instromen in de opleiding via een voorbereidingsprogramma:

Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Neem voor meer informatie contact op met: studietrajectplateau.ea@ugent.be.

(1) Ter informatie: ‘Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS)’: Dit is een bachelordiploma van de Koninklijke Militaire School (federale instelling). De bachelor- en masteropleidingen die de KMS mag aanbieden zijn vastgelegd in de Wet van 25 november 2004 tot wijziging van de wet van 11 september 1933
op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft.
Artikel II.257 van de Codex hoger onderwijs stipuleert: “De Vlaamse regering kan de gelijkwaardigheid bepalen van de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Militaire School te Brussel met de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap.”

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.