Doelstellingen en eindtermen

De doelstelling van de opleiding is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, op een efficiënte en methodische manier complexe informatieverwerkende systemen te bouwen, gaande van het concept, de analyse, het ontwerp, de implementatie, het testen, tot de oplevering en het onderhoud. Zij zullen daarbij gebruik maken van de verworven grondige theoretische basis en de nieuwste technologische kennis, en van eigentijdse professionele hulpmiddelen om de ontwikkeling van dergelijke systemen te ondersteunen. Bovendien zullen zij over de nodige onderzoekscompetenties beschikken voor de creatie van vernieuwing in industrie of wetenschappelijk onderzoek, effectief kunnen communiceren naar verschillende doelgroepen, beschikken over de algemene intellectuele competenties van een academicus, en in staat zijn leiderschap op te nemen in een breed industrieel of maatschappelijk kader, ook in een internationale context.