Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
 2. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in de digital arts en entertainment
   • Bachelor in de elektronica-ICT
   • Bachelor in de luchtvaart
   • Bachelor in de toegepaste informatica
   • Bachelor in de toegepaste informatica
   • Bachelor in het informaticamanagement en de multimedia
   • Bachelor in het informatiemanagement en de multimedia
   • Bachelor of Digital Arts and Entertainment
   • Bachelor of Multimedia and Communication Technology, afstudeerrichting: digital arts and entertainment
  2. opleidingen oude structuur:
   • Gegradueerde in elektriciteit
   • Gegradueerde in multimedia en communicatietechnologie
   • Gegradueerde in toegepaste informatica


Extra info toelatingsvoorwaarden
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afstudeerrichting elektronica: niet meer herinschrijfbaar in 2019-2020: de student kan deze afstudeerrichting van de opleiding dan nog afwerken op Campus Schoonmeersen.

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.