Profiel van de opleiding

Profiel van de Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Generiek onderscheidt een opleiding tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
zich van een bacheloropleiding door zowel de grotere diepgang, als de bredere basis, waarbij kennis en
kunde aangebracht en bedreven worden. Ten aanzien van de inhoud van het opleidingsprogramma
Elektronica-ICT uit zich dit in het bijzonder in de volgende punten:
• verdere verdieping en verbreding van de wetenschappelijke basis waarmee een aanvang werd gemaakt in
een voorgaande opleiding;
• verdere verdieping en verbreding van de technologische basis, waarmee een aanvang werd gemaakt in
een voorgaande opleiding;
• het verder aanbrengen van onderzoeksvaardigheden en –attitudes;
• het benadrukken van de concrete en professionele, methodische toepassing van de kennis, leidend tot
professionele vaardigheid;
• het aanbrengen van de maatschappelijke vaardigheden nodig om te kunnen functioneren in een
leidinggevende functie.

Inhoud

afstudeerrichting Elektronica Campus Schoonmeersen
In de afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen te
ontwerpen, zowel analoog als digitaal: microprocessoren, signaalprocessoren voor audio-, video- en
telecommunicatie, hoogfrequente schakelingen en meetapparaten. Maar het is zeker geen opleiding tot
hardware-ingenieur, want elektronica evolueert steeds meer in de richting van hardware-/softwarecodesign, waarbij de grens tussen software en hardware steeds vager wordt. Er is daarbij de keuze tussen een major ‘analoog ontwerp’ en een major ‘digitaal ontwerp’.

afstudeerrichting ICT Campus Schoonmeersen
In de afstudeerrichting ICT leer je systemen ontwikkelen die worden ingezet in de ICT-industrie. Met wat jij
ontwerpt, kan de informaticus zijn softwareproducten operationeel maken. Multimedia, digitaal ontwerpen,
datacommunicatie, computersystemen en computernetwerken, beeldverwerking: het is maar een greep uit
het ruime aanbod van opleidingsonderdelen die je in staat zullen stellen om een succesvol bruggenbouwer
tussen de informatica en de elektronica te worden. Er is daarbij de keuze tussen een major ‘beeldtechnologie’ en een major ‘communicatietechnologie’.

afstudeerrichting ingebedde systemen Campus Kortrijk
In de afstudeerrichting ingebedde systemen leer je om de verwevenheid van hardware en software toe te passen bij het ontwerp van intelligente innovatieve producten. Verschillende hedendaagse sensoren worden met hun interfacing in concrete praktische projectoefeningen geïntegreerd. Ook krijg je een doorgedreven vorming om complexe Internet-of-Things-systemen flexibel te bouwen. System-on-Chip design, Sensoren en Interfaces, Datamining, Embedded Prototyping en Ontwerp van cloud- en mobiele applicaties zijn een greep uit het aanbod van opleidingsonderdelen binnen deze afstudeerrichting.