Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De opleiding wil industrieel ingenieurs vormen die:

 

Daarom wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de samenhang en de onderlinge afstemming van de vakinhouden, alsook aan de oefeningen en praktische kennis. De afgestudeerden van de opleiding zijn in staat om een masteropleiding in binnen- of buitenland aan te vatten in een gelijknamig studiegebied. Het diploma van Bachelor of Science in de industriële wetenschappen is in de eerste plaats bedoeld als een doorstroomkwalificatie. De studenten worden opgeleid tot industrieel ingenieurs die technisch breed inzetbaar zijn in een bedrijf, overheids- of onderzoeksinstelling.

 

 

Eindtermen

De doelstellingen van de opleiding Bachelor of Science in de industriële wetenschappen kunnen worden omgezet in de volgende eindtermen:

  1. Past zelfstandig de belangrijkste basiswetenschappelijke begrippen toe in een technische context en op de ingenieursproblematiek.
  2. Handelt multidisciplinair met economische inzichten, is zich bewust van veiligheids-, milieu-, gezondheids- en duurzaamheidsaspecten en neemt ethische beslissingen, waarbij het onbekende eerder een uitdaging is dan een bedreiging.
  3. Denkt als teamspeler en communiceert vlot en gepast naar professionelen en leken.
  4. Bezit het creatief vermogen om tot synthese te komen en praktijkgerichte opdrachten zelfstandig uit te voeren in een kritische en creatieve spirit.
  5. Geeft blijk van kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en van vaardigheden tot het initiëren van probleemgestuurd onderzoek.
  6. Kan een masteropleiding aanvatten in het gelijknamige studiegebied dankzij de verworven gevorderde kennis, inzichten en vaardigheden uit dat domein.