Profiel van de opleiding

De Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de verpleegkunde en in de vroedkunde. Zoals decretaal bepaald, heeft het schakelprogramma tot doel de studenten uit een professionele bachelor de begincompetenties bij te brengen die noodzakelijk zijn om in te stappen in de academische master. In de master staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken centraal, waarbij het onbekende veeleer een uitdaging dan een bedreiging vormt. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces, dat gefaciliteerd wordt door de docent.