Rol van Wetenschapper
W1: Omzetten van onderzoeksnoden in het domein van de verpleegkunde en vroedkunde in een relevante onderzoeksvraag
W2: Kritisch naar waarde beoordelen van geëigende (internationale) wetenschappelijke bronnen en de bruikbaarheid ervan voor de praktijk afleiden
W3: Voeren van onderzoek in het domein van de verpleegkunde en de vroedkunde vanuit een breder maatschappelijk perspectief
W4: Ontwerpen, opzetten, uitvoeren en analyseren van een onderzoek in nauwe samenwerking met relevante actoren
W5: Schriftelijk en mondeling presenteren en rapporteren van resultaten van onderzoek in het domein van de verpleegkunde en de vroedkunde


Rol van Professional
P1: Klinisch redeneren over een complex zorggerelateerde situatie in een multidisciplinare context
P2: Vanuit innovatieve inzichten een onderbouwde aanpak formuleren voor complexe problemen in de gezondheidszorg
P3: Kritisch in vraag stellen van het eigen leerproces en getuigen van een positieve attitude om levenslang te leren
P4: Opvolgen en beoordelen van internationale professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen in een aanpak voor kwaliteitsvolle zorg
P5: Hanteren van principes van coaching en educatie met het oog op zelfmanagement en participatie van de patiënt en zijn omgeving
P6: Ontwikkelen van een evidence based (interdisciplinaire) aanpak voor een specifieke patiëntengroep met aandacht voor het perspectief van patiënten en hun omgeving.

Rol van (Klinisch) leider
L1: Inzichten hebben in het leiding geven aan een (team van) actoren in zorggerelateerde contexten
L2: Professioneel communiceren en samenwerken met (een team van) actoren in een zorggerelateerde context
L3: Begeleiden van het leerproces van anderen en bijdragen aan hun deskundigheid in een professionele context
L4: Formuleren en beargumenteren van een visie op zorg
L5: Kritisch in vraag stellen van de werking en het beleid van de gezondheidszorg
L6: Zich bewust zijn van de rol van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde in de ontwikkeling van het beroep en de zorg


Rol van Implementatiedeskundige
I1: Het kritisch beoordelen en toepassen van op theorie gebaseerde implementatiestrategieën en methoden voor de gezondheidszorg
I2: Een creatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kleinschalige implementatietrajecten in het domein van de verpleegkunde en de vroedkunde
I3: Toepassen van principes van veranderingsmanagement en de rol van change agent in een zorggerelateerde context