Doelstellingen en eindtermen

Het uitgangspunt van de opleiding ‘Master in het management en beleid van de gezondheidszorg’ is dat de gezondheidszorg een heel eigen finaliteit heeft voor wat betreft het management en beleid. Het management van zorginstellingen vraagt dan ook om specifiek hiervoor opgeleide mensen, die enerzijds in staat zijn om de maatschappelijke, ethische, juridische context waarin deze zorginstellingen functioneren goed te begrijpen en die anderzijds in staat zijn om zorginstellingen op een succesvolle wijze te beheren of het (overheids-)beleid ten aanzien van de zorgsector mede vorm te geven. Een goed management in zorginstellingen veronderstelt dat men oog heeft voor het personeel en de patiënt, maar dat men tegelijkertijd ook de financiële leefbaarheid van de instelling in beschouwing neemt. Maatschappelijke verantwoording en economisch inzicht zijn basisvereisten voor een goed beheer.

Een belangrijke doelstelling van de master is het aanleren van een kritisch-wetenschappelijke attitude ten aanzien van het beheer en beleid van zorginstellingen. De vorming van studenten met specifieke kennis rond het management en beleid in de gezondheidszorg is een absolute noodzaak omdat we een groeiende professionalisering van het managementberoep en de beleidsfuncties in de gezondheidszorg observeren. Onze doelstelling is dan ook om verpleegkundigen / vroedvrouwen en andere masters (bv economie) de nodige bagage mee te geven zodanig dat ze op middenkader en topkaderniveau in dergelijke instellingen kunnen functioneren of dat ze mede vorm kunnen geven aan het overheidsbeleid ten aanzien van dergelijke instellingen.