Doelstellingen en eindtermen

De missie van de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen aan de universiteit Gent is het opleiden van wetenschappelijk onderbouwde master in de logopedie of masters in de audiologie welke beschikken over

 

• Een maatschappelijke relevante expertise in klinische logopedische of audiologische zorg en

 

• De wetenschappelijke kritische vaardigheid tot het creatief ontwikkelen van logopedische of audiologische kennis.

 

Het programma van de academische bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen is een academisch programma, en is een volwaardig geheel met de daarop aansluitende academische masteropleiding. In het bachelorprogramma maakt de student na het eerste bachelorjaar een keuze tussen de afstudeerrichting logopedie en de afstudeerrichting audiologie (met de mogelijkheid tot een vorming van audiciën/gehoorprothesist). Het eerste jaar bestaat dus uit gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, vanaf het tweede jaar worden specifiek logopedische of audiologische opleidingsonderdelen aangeboden samen met nog een aantal gemeenschappelijke opleidingsonderdelen.

 

De algemene opleidingscompetenties voor de bachelor logopedische en audiologische wetenschappen zijn:

 

• Doorgedreven kennis en inzicht (miv analyseren en kritisch evalueren) hebben in bestaande recente wetenschappelijke theorieën en onderzoeken met betrekking tot de logopedische of audiologische wetenschappen en binnen de aanverwante disciplines deze theorieën en onderzoeksresultaten kunnen samenwerkend toepassen (miv rapporteren) in de diagnostiek en de behandeling van logopedische of audiologische klinische vraagstukken

 

• Wetenschappelijk onderzoek initiëren over logopedische of audiologische aspecten

 

Daarbij gaat de aandacht zowel uit naar communicatie in het algemeen als naar welbepaalde aspecten zoals spraak, taal, dysfagie en gehoor (m.i.v. vestibulologie). In de afstudeerrichting logopedie richt men zich hoofdzakelijk op stoornissen qua spraak, taal en dysfagie, technologie, … enz. In de afstudeerrichting audiologie op stoornissen van het gehoor, evenwicht, technologie,…

 

Om deze eindtermen te bereiken, is een brede multidisciplinair wetenschappelijk ondersteunde vorming vereist met daaraan gekoppeld een praktijkonderricht met gebruik van creatieve interactieve werkvormen.