Volledig programma versie 5

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

48
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Anatomie van het centrale zenuwstelsel112GE01Patrick Santens451004
2Chemie en inleiding tot de biochemie111GE07Marleen Van Troys301204
3Fysica 2112GE05Ans Baeyens15903
4Basisbegrippen logopedie 1111GE27John Van Borsel301204
5Capita selecta in de logopedie112GE27John Van Borsel602408
6Methodologie van logopedisch en audiologisch wetenschappelijk onderzoek112GE27John Van Borsel30903
7Statistiek212GE12Pascal Coorevits30903
8Capita selecta in de fysiologie111GE23Patrick Wouters601756
9Basisbegrippen van menselijke anatomie, weefselleer en celleer111GE05Anne Vral451255
10Anatomie en fysiologie van gehoor-, spraak- en evenwichtsorganen en craniale zenuwen111GE38Jimmy Van den Eynden501255
11Preventieve audiologie112GE27Hannah Keppler30903

2 - keuzeopleidingsonderdelen

6
Op te nemen: 6 studiepunten uit 1 module uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring van de faculteit.

2.1 - Opleidingsonderdelen uit de Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen