Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Master in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting: klinische biologie
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  1. opleidingen oude structuur:
   • Arts, met specialisatie in de klinische biologie. Het gaat hier over de specialisatie als arts-klinisch bioloog. Deze erkenning verliep niet via een diploma. De beoordeling hierover dient te gebeuren door prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Rouls (isabel.lerouxroels@ugent.be).
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de geneeskunde (180 sp)
   • Master in de geneeskunde (240 sp)
   • Master in de klinische biologie
  2. opleidingen oude structuur:
   • Arts
   • Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van klinische biologie voor apothekers
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van 'Apotheker'
    Voor deze toelating dient de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of aan alle vereisten is voldaan (d.w.z. voldoende ervaring in microbiologie, als onderdeel van de opleiding tot Master of Science in de klinische biologie). Zo dit het geval is, bevestigt de faculteit dat de student zich kan inschrijven in het voorbereidingsprogramma en zal de aanvraag in OASIS worden goedgekeurd. Daarna kan de student zich effectief aan de UGent inschrijven. Daarvoor brengt hij of zij bij inschrijving het vereiste diploma mee. Contactpersoon: prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Roels (isabel.lerouxroels@ugent.be).
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van 'Apotheker'
    Voor deze toelating dient de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of aan alle vereisten is voldaan (d.w.z. voldoende ervaring in microbiologie, als onderdeel van de opleiding tot Master of Science in de klinische biologie). Zo dit het geval is, bevestigt de faculteit dat de student zich kan inschrijven in het voorbereidingsprogramma en zal de aanvraag in OASIS worden goedgekeurd. Daarna kan de student zich effectief aan de UGent inschrijven. Daarvoor brengt hij of zij bij inschrijving het vereiste diploma mee. Contactpersoon: prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Roels (isabel.lerouxroels@ugent.be).

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma
Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent
Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Science in de ziekenhuishygiëne wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau C1, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: geen vereiste taalkennis.