Profiel van de opleiding

Het doel is afgestudeerden te vormen als arts-ziekenhuishygiënist conform de Belgische wetgeving. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de huidige wetenschappelijke kennis.

Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over:

Deze vaardigheden zal de ziekenhuishygiënist in staat stellen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en te fungeren als raadsman in Commissies en Raden.

Wet, decreet of Europese richtlijn waaraan de opleiding voldoet
Koninklijk Besluit d.d. 07/11/1988 dat de normen voor de ziekenhuishygiëne, inbegrepen de geneesheer-ziekenhuishygiënist regelt.
Wettelijke beroepsvereisten waaraan het diploma voldoet
Geneesheer-ziekenhuishygiënist.