Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

Het doel is afgestudeerden te vormen als arts-ziekenhuishygiënist conform de Belgische wetgeving. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de huidige wetenschappelijke kennis.

Eindtermen

Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over :


Deze vaardigheden zal de ziekenhuishygiënist in staat stellen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en te fungeren als raadsman in Commissies en Raden.