Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de geneeskunde (180 sp)
   • Master in de geneeskunde (240 sp)
  2. opleidingen oude structuur:
   • Arts

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma
Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent
Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau C1, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: geen vereiste taalkennis.