Doelstellingen en eindtermen

De uitoefening van de geneeskunde zonder tussenkomst van de sociale en/of private verzekeringen is volledig ondenkbaar geworden. In alle private en sociale verzekeringsinstellingen zijn geneesheren werkzaam die moeten waken over het correct toepassen van de verzekeringsregels en -wetgevingen. Deze geneesheren moeten beschikken over een specifieke medicosociale en medicolegale deskundigheid voor het evalueren van menselijke schade.

In de masteropleiding verzekeringsgeneeskunde en medische expertise ga je uitvoerig in op het begrippenkader rond menselijke schade. Je bestudeert daarbij de evaluatie van menselijke schade in sociale en private verzekeringsstelsels. Ook mogelijke preventie- en herstelmogelijkheden worden belicht en tenslotte komt de schadeloosstelling aan bod.

Als afgestudeerde verzekeringsarts ben je dé specialist in evaluatie van menselijke schade in al haar aspecten (gevolgen van ziekte en ongeval, psychofysieke schade, handicap, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid). Je kunt een evaluatie zelfstandig uitvoeren als sociaal verzekeringsarts, raadsgeneesheer en/of gerechtsdeskundige. Je kunt de rechtspraak interpreteren en toepassen. Je kunt kennis hanteren en toepassen rond revalidatie en rond de sociale en professionele reclassering van personen met beperkingen ten gevolge van ziekte en ongeval.

Door de grote aandacht voor zelfstandig leren, met beperking van het aantal contacturen, behoren werkende artsen tot het doelpubliek van deze opleiding. De opleiding is zo opgevat dat de professionele activiteiten en het opleidingsproces elkaar wederzijds bevorderen.

De interuniversitaire opleiding is de enige masteropleiding tot verzekeringsarts in Vlaanderen. De studenten volgen les aan de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KULeuven.

De masteropleiding is een onderdeel van de erkenningsvoorwaarden als geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.