Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

Het algemeen doel van de opleiding is de student in staat te stellen als preventiearts in de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts) de gezondheid, de groei en ontwikkeling van jeugdigen te helpen bevorderen, bewaken en behouden.

Eindtermen

Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over :