Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de geneeskunde (180 sp)
   • Master in de geneeskunde (240 sp)
  2. opleidingen oude structuur:
   • Arts

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma
Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent
Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau C1, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: geen vereiste taalkennis.