Doelstellingen en eindtermen
Doel

Het algemene doel van de Master in de Arbeidsgeneeskunde is, via efficiënt gebruik van verschillende onderwijs-, werk- en evaluatievormen, studenten op te leiden tot bedrijfsartsen die kritische reflective practitioners zijn, die:

De artsen die op deze wijze worden gevormd beantwoorden aan volgend profiel: