Op te nemen: 13 tot 18 studiepunten te selecteren uit de opleidingsprogramma's van de Universiteit Gent, in het eerste modeltraject verdeeld als: hoogstens 18 studiepunten in jaar 2. Na goedkeuring door de faculteit.

Op te nemen: 13 tot 18 studiepunten te selecteren uit het studieaanbod van UGent, in het eerste modeltraject verdeeld als: hoogstens 18 studiepunten in jaar 2. Na goedkeuring door de faculteit.