Op te nemen: 5 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst.
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Beeld als historische bron22LW03Bruno De Wever401505
2Narratologie en discoursanalyse22LW03Margo De Koster401505
3Historische datavisualisering22LW03Christophe Verbruggen401505
4Mondelinge geschiedenis22LW03Koen Aerts401505
5Inleiding tot de Griekse en Latijnse epigrafie: inscripties als historische bron22LW03Andries Zuiderhoek401505
6Schrift en administratie tijdens de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd22LW03Bram Vannieuwenhuyze451505
7Financiële en monetaire geschiedenis: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd12LW03Michael Limberger401505