Volledig programma versie 6

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

88

1.1 - domeinspecifieke kennis: keuzeruimte 25

 

1.2 - domeinspecifieke kennis: verplicht28

 

1.3 - Historische praktijk20

 

1.4 - Heuristiek10

 

1.5 - Methode5