Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2018-2019

Talencombinatie: Nederlands, Duits, Turks