Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2018-2019

Talencombinatie: Nederlands, Frans, Turks