Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Academiejaar 2017-2018

Opleidingstypes

bacheloropleidingen
masteropleidingen aansluitend op bacheloropleidingen
masteropleidingen volgend op masteropleidingen
voorbereidingsprogramma's
universiteitsbrede keuzevakken
doctoraten
doctoraatsopleiding Universiteit Gent
permanente vormingen
Honoursprogramma's
Verkorte bachelors, brugprogramma's en cursuslijsten