Profiel van de opleiding
De Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie wordt multidisciplinair opgeleid. Een evenwichtig pakket van opleidingsonderdelen moet de studenten toelaten zich te vervolmaken. Het accent ligt naast uitbreiding van de vakkennis (technologisch, analytisch, economisch, kwaliteit en veiligheid…), op het toepassen van de verworven kennis en het zelfstandig opvolgen van het wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe zal in dit masterjaar ruim aandacht gaan naar het afstudeerproject of de masterproef om de mogelijkheden tot kennisverbreding/verdieping tot stand te brengen en tevens voldoende professionele kwalificaties te verwerven.