Op te nemen: hoogstens 6 studiepunten te selecteren uit het aanbod van UGent waaronder de universiteitsbrede keuzevakken. Na goedkeuring door de faculteit.