Toelatingsvoorwaarden

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
   • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

Voor de Postgraduaatsopleiding Cultuur- en kunstmanagement geldt als vereiste taalkennis:
Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.
Engels: geen vereiste taalkennis