Op te nemen: hoogstens 6 studiepunten te selecteren uit andere opleidingsprogramma's van de UGent of andere Vl. Univ..

Ook uit de lijst van universiteitsbrede keuzevakken van UGent kunnen vakken worden opgenomen, in zoverre binnen het curriculum geen opleidingsonderdeel met vergelijkbare competenties werd opgenomen.Studenten dienen dit aan te vragen bij de curriculumcommissie, volgens de procedure beschreven op de facultaire website.