International Master of Science in Biomedical Engineering

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Academiejaar 2017-2018

(Programma gezamenlijk aangeboden door Czech Technical University, Prague, RWTH Aachen University, Rijksuniversiteit Groningen, Trinity College Dublin, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel)