Profiel van de opleiding
Doel en inhoud bachelor in de tandheelkunde

In de opleiding van Bachelor in Tandheelkunde dient de student(e) zich de beginselen waarop de behandeling van het hele kauwstelsel gebaseerd is, eigen te maken en dit zowel op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes en maakt de student(e) kennis met de wetenschappelijke, maatschappelijke en klinische context waarbinnen dergelijke behandeling uitgevoerd wordt. Van een Bachelor in Tandheelkunde wordt verwacht dat hij/zij (basis)competenties heeft ontwikkeld op het vlak van kennis van basisdisciplines (scheikunde, fysica, biochemie, histologie, anatomie, fysiologie, menswetenschappen, ...) gerelateerd aan medische aspecten in het algemeen en aspecten van het kauwstelsel in het bijzonder, op het vlak van kennis van preventieve en restauratieve tandheelkundige disciplines, op het vlak van vaardigheden (manuele, technische, klinische en communicatieve) en op het vlak van attitudes (open kritisch wetenschappelijke instelling en patiëntgerichte houding). De Bachelor heeft tevens de nodige basiskennis verworven om patiëntenbelangen af te wegen binnen de huidige gezondheidseconomie en maatschappelijke gezondheidszorg.

Het eerste jaar bachelor in tandheelkunde is voor twee derden gemeenschappelijk met het eerste jaar geneeskunde.
In de voor de tandarts specifieke vakken worden de studenten van bij het begin geconfronteerd met hun toekomstig werkgebied en met de daarbij horende manuele en communicatieve vaardigheden.
In het tweede en derde jaar komt een diepgaande studie van het kauwapparaat aan bod. Naast algemeen medische blokken komen ook reeds specifieke tandheelkundige aspecten aan bod.
In het vak Handvaardigheden oefenen de studenten hun manuele vaardigheden in functie van de behandeling van tanden.

Afwijking van de academische kalender voor deze opleiding

De klinieken van de opleiding Tandheelkunde lopen door tijdens de examenperiodes, de inhaalweek en de periodes waarin normaliter onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst.

Stages en klinieken georganiseerd in het zomerreces voorafgaand aan start academiejaar

Er kunnen stages/klinieken worden georganiseerd tijdens het zomerreces, de tweedekansexamenperiode en de feedbackweek voor studenten die deze stages/klinieken het komend academiejaar zullen opnemen in hun curriculum, op voorwaarde dat deze studenten ingeschreven zijn in het huidig academiejaar.