Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De 3-jarige opleiding van academisch gerichte Bachelor in Tandheelkunde sluit direct aan op het gemiddelde van de leerplannen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs zoals gespecifieerd in de leerstofonderdelen "Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW)" voor de toelatingsproef arts/tandarts samengesteld door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. In de opleiding van Bachelor in Tandheelkunde dient de student(e) zich de beginselen waarop de behandeling van het hele kauwstelsel gebaseerd is, eigen te maken en dit zowel op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes en maakt de student(e) kennis met de wetenschappelijke, maatschappelijke en klinische context waarbinnen dergelijke behandeling uitgevoerd wordt.

Eindtermen

Van een Bachelor in Tandheelkunde wordt verwacht dat hij/zij (basis)competenties heeft ontwikkeld op het vlak van kennis van basisdisciplines (scheikunde, fysica, biochemie, histologie, anatomie, fysiologie, menswetenschappen, ...) gerelateerd aan medische aspecten in het algemeen en aspecten van het kauwstelsel in het bijzonder, op het vlak van kennis van preventieve en restauratieve tandheelkundige disciplines, op het vlak van vaardigheden (manuele, technische, klinische en communicatieve) en op het vlak van attitudes (open kritisch wetenschappelijke instelling en patiëntgerichte houding). De Bachelor heeft tevens de nodige basiskennis verworven om patiëntenbelangen af te wegen binnen de huidige gezondheidseconomie en maatschappelijke gezondheidszorg.