Derde jaar uit het 3 -jarig modeltraject Mt1 -- enkel herinschrijven versie 8

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar

1 - algemene opleidingsonderdelen

NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
22Algemene anamnese en diagnostiek in de tandheelkunde, met bijzondere aandacht voor de radiologie135GE11Stijn Vervaeke451255
23Medische statistiek en epidemiologie235GE12Dirk De Bacquer601806
24Tandheelkundige anesthesie135GE11Geert Hommez30753
25Restauratieve tandheelkunde 1135GE11Mieke De Bruyne602408
26Orale infectie III: endodontologie236GE11Maarten Meire301204
27Inleiding tot de pathologie van de mond236GE22Jo Van Dorpe21753
28Parodontale therapie135GE11Hugo De Bruyn22.51004
29Handvaardigheid III: restauratieve tandheelkunde, endodontologie en prothetische tandheelkundeJ36GE11Maarten Meire2102259
30Klinische vaardigheden III: kliniek: preventieve en restauratieve tandheelkunde, parodontale therapie, prothetische tandheelkundeJ36GE11Hugo De Bruyn231506
31Restauratieve tandheelkunde II236GE11Peter De Coster52.52408
32Prothetische tandheelkunde I135GE11Stefan Vandeweghe301004