Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Academiejaar 2017-2018

Afstudeerrichting: logopedie