Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de geografie en de geomatica, afstudeerrichting: landmeetkunde
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
  • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
  • Bachelor in de biologie
  • Bachelor in de chemie
  • Bachelor in de economische wetenschappen
  • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
  • Bachelor in de geografie
  • Bachelor in de geografie en de geomatica, afstudeerrichting: geografie
  • Bachelor in de geologie
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
  • Bachelor in de informatica
  • Bachelor in de ingenieurswetenschappen
  • Bachelor in de nautische wetenschappen
  • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
  • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
  • Bachelor in de wiskunde
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting: landmeten
  2. opleidingen oude structuur:
   • Gegradueerde in bouw, optie bouw
   • Gegradueerde in bouw, optie vastgoed
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student algemene vakken, waaronder wiskunde of natuurkunde of aardrijkskunde gevolgd heeft.
  2. opleidingen oude structuur:
   • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student algemene vakken, waaronder wiskunde of natuurkunde of aardrijkskunde gevolgd heeft.

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement.

Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: geen vereiste taalkennis

Engels: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.