Volledig programma (120 studiepunten) versie 11

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar

1 - algemene opleidingsonderdelen

55
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1GI-toepassingen1WE12Philippe De Maeyer802107
2Kadaster2WE12Philippe De Maeyer351505
33D-registratie en visualisatie1WE12Alain De Wulf551505
4Stage 1JWE12Alain De Wulf1502107
5Geografisch informatiemanagement (GIM)2WE12Philippe De Maeyer451505
6Juridische regelgeving in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw2RE12Geert Van Hoorick37.51505
7Geografische informatieplatformen (GIP)2WE12Kristien Ooms42.51505
8Kwaliteit van metingen en schattingen [nl, en] 2WE12Alain De Wulf351405
9Kaartprojecties en coördinaatsystemen1VUBFrank Canters501505
10Hydrographic Surveying [en] 1WE12Alain De Wulf351806

2 - minors

30
Op te nemen: 30 studiepunten uit 1 minor uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring van de faculteit.

2.1 - Minor onderzoek30

 

2.2 - Minor onderwijs30

 

2.3 - minor economie en bedrijfskunde30

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

5
Op te nemen: 5 studiepunten te selecteren uit het studieaanbod van de Vlaamse Gemeenschap waaronder de universiteitsbrede keuzevakken. Na goedkeuring door de faculteit.

4 - masterproef

30
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Masterproef: vraagstellingen21N. N.251505
2MasterproefJ2N. N.12575025